Indeksy GPW i NewConnect Kurs Zmiana
WIGtechTR 15493.27 329 563 079 +0.89%
WIGtech 15064.92 329 563 079 +0.89%
WIGdiv 1208.70 201 596 991 +0.72%
WIG30TR 4241.77 1 261 722 682 -0.13%
WIG30 2346.14 1 261 722 682 -0.13%
WIG20TR 3617.51 1 190 796 256 -0.26%
WIG20short 3560.44 0 +0.26%
WIG20lev 418.82 0 -0.53%
WIG20dvp 0.00 0 0.00%
WIG20 1975.11 1 190 796 256 -0.26%
WIG.MS-PET 7502.86 156 287 233 -0.14%
WIG.MS-FIN 8229.07 360 164 900 -1.05%
WIG.MS-BAS 12440.53 199 892 672 -0.77%
WIG.GAMES 25098.57 212 902 559 +1.60%
WIG-Ukrain 550.71 17 302 342 -0.10%
WIG-TELKOM 994.60 71 522 957 +1.04%
WIG-SPOZYW 4111.04 18 067 748 +0.67%
WIG-Poland 60538.87 1 422 456 511 -0.10%
WIG-PALIWA 5593.22 149 207 173 -0.06%
WIG-ODZIEZ 5526.98 56 045 849 +0.48%
WIG-NRCHOM 2757.42 6 707 550 +1.65%
WIG-MOTO 5242.64 3 511 667 -0.91%
WIG-MEDIA 6499.31 1 188 119 +0.25%
WIG-LEKI 7602.33 19 134 206 +1.88%
WIG-INFO 4196.32 16 355 072 +0.83%
WIG-GORNIC 5979.49 139 454 872 -3.13%
WIG-ESG 9539.59 1 344 973 741 +0.06%
WIG-ENERG 2353.32 73 796 739 -0.32%
WIG-CHEMIA 8853.41 10 034 506 -0.88%
WIG-CEE 1372.27 18 050 789 -0.18%
WIG-BUDOW 4084.53 11 652 346 +0.45%
WIG-BANKI 5447.93 233 146 681 -0.37%
WIG 59389.97 1 457 369 840 -0.08%
sWIG80TR 25068.13 68 580 431 +0.29%
sWIG80dvp 95.98 0 0.00%
sWIG80 19250.57 68 580 431 +0.29%
NCIndex 523.60 22 956 245 -0.35%
mWIG40TR 5940.86 156 083 441 +0.29%
mWIG40dvp 6.01 0 0.00%
mWIG40 4479.04 156 083 441 +0.29%
InvestorMS 5073.57 288 652 112 +0.35%