Komponenty mWIG40dvp Kurs Zmiana
mWIG40 4385.52 49 247 018 -0.66%