Certyfikaty inwestycyjne Kurs Zmiana
RENTIERFIZ 119.50 1 195 +0.42%
QMULTIFIZ 1551.10 15 511 -1.14%
PZULEGATO 102.00 50 796 +0.26%
PZUAKORD 119.50 68 115 +0.24%
PKOSO 111.99 12 668 +0.79%
PKOGS 95.01 85 482 -0.53%
PKOGD 95.99 2 016 +0.93%
PKOASZEWZ 100.27 62 082 +0.05%
OPERA3GR 180.00 1 800 +2.86%
MSOKFIZ 1225.97 23 293 0.00%
LMESFIZ 1320.50 15 846 +0.02%
LMDSFIZ 1286.00 2 572 -0.70%
LMCSFIZ 1359.00 31 257 -0.00%
LMBSFIZ 1618.80 3 238 +6.50%
LMASFIZ 1357.20 1 357 -13.28%
IPOPEMAMED 154.80 15 507 -15.64%
IPOGPARPA 129.90 7 404 +5.18%
IPOEKO 34.00 6 895 0.00%
IPOBENE3W 0.00 0.00%
IPOBENE3U 0.00 0.00%
IPOBENE3S 122.00 10 736 +1.67%
IPOBENE3R 120.00 10 560 -0.28%
IPOBENE3P 125.00 11 000 +2.46%
IPOBENE3O 118.70 8 784 +2.24%
IPOBENE3N 117.00 11 700 +2.18%
IPOBENE3M 120.00 18 380 +20.00%
IPOBENE3L 125.00 3 750 +4.17%
IPOBENE3K 119.00 5 950 +7.21%
IPOBENE3H 115.80 10 075 +1.58%
IPOBENE3E 125.00 11 250 +5.93%
IPOBENE3AA 0.00 0.00%
IPOBENE3A 118.80 35 640 0.00%
INVPEFIZ 815.10 1 630 +0.07%
INVGLDFIZ 1729.90 1 730 +6.25%
INVFIZ 955.90 16 250 -0.11%
INVCEEFIZ 397.00 4 367 +0.44%
EASPFIZ 1502.00 3 004 +5.03%
EAMFIZ 1250.00 8 750 +1.63%
EAIFIZ 1501.00 7 505 +2.11%
BPHFIZMLI 86.00 860 +1.18%