Certyfikaty inwestycyjne Kurs Zmiana
BPHFIZMLI 94.94 380 0.00%
INVCEEFIZ 472.10 2 414 +0.21%
INVFIZ 953.10 3 812 -0.20%
INVGLDFIZ 1519.10 6 076 +0.19%
INVPEFIZ 837.11 5 021 0.00%
IPOBENE3A 104.93 790 345 +1.77%
IPOBENE3E 0.00 0.00%
IPOBENE3H 0.00 0.00%
IPOBENE3K 0.00 0.00%
IPOGPARPA 101.00 12 625 0.00%
LMASFIZ 1145.00 36 592 +0.42%
LMBSFIZ 1035.11 51 756 +1.56%
LMCSFIZ 1025.10 22 592 +0.60%
LMDSFIZ 1025.40 7 178 +0.04%
LMESFIZ 1022.10 3 066 +0.39%
MEDYCZNYFIZ 107.20 12 865 +2.10%
OPERA3GR 300.00 300 0.00%
PKOASZEWZ 95.00 19 000 0.00%
PKOGD 106.43 3 193 0.00%
PKOGS 95.15 23 791 -0.10%
PKOSO 107.00 1 605 +0.27%
PZUAKORD 118.80 70 962 +0.12%
QMULTIFIZ 1000.30 66 115 0.00%
TRIGONPP 46.55 22 509 +0.98%
TRIGONPP1 45.50 3 868 -25.41%
TRIGONPP2 47.60 381 -0.83%
TRIGONPP3 48.20 1 012 +2.12%
TRIGONPP4 44.00 20 592 0.00%
TRIGONPP5 47.30 15 600 +5.11%
TRIGONPP6 46.00 506 -14.81%
TRIGONPP7 47.12 3 487 +0.26%
TRIGONPP8 47.33 14 199 +2.45%