Kontrakty terminowe Kurs Zmiana
FXTBZ21 0.0000 0.00%
FXTBU21 16.50 3 300 0.00% LOP: 119
FXTBM21 16.53 97 269 -1.55% LOP: 655
FW40Z21 4364.00 218 200 -0.48% LOP: 16
FW40U21 4360.00 392 770 -0.41% LOP: 65
FW40M21 4320.00 2 130 450 -1.26% LOP: 2 799
FW20Z2120 1940.00 155 800 -0.87% LOP: 317
FW20U2120 1942.00 2 184 060 -0.82% LOP: 655
FW20M2120 1972.00 470 680 900 -0.70% LOP: 33 884
FW20H2220 1940.00 194 360 -0.61% LOP: 84
FW20 1972.00 473 215 120 -0.70% LOP: 34 935
FUSDZ21 3.79 34 088 +0.62% LOP: 547
FUSDU21 3.79 26 494 +0.44% LOP: 691
FUSDN21 0.0000 0.00%
FUSDM21 3.80 21 658 451 +0.67% LOP: 182 179
FUSDK21 3.79 3 790 +0.29% LOP: 931
FUSDH22 3.79 26 498 +0.58% LOP: 26
FTPEZ21 2.7777 2 778 +2.95% LOP: 2
FTPEU21 3.11 3 113 -3.81% LOP: 23
FTPEM21 3.00 500 117 -1.64% LOP: 1 528
FTENZ21 0.0000 0.00%
FTENU21 500.00 5 000 -0.99% LOP: 14
FTENM21 483.11 338 217 -2.40% LOP: 43
FSPLZ21 212.18 4 244 -0.15% LOP: 2
FSPLU21 211.00 2 110 -1.65% LOP: 58
FSPLM21 211.20 2 112 +0.09% LOP: 200
FPZUZ21 30.41 3 041 -0.36% LOP: 74
FPZUU21 31.35 3 135 -1.10% LOP: 209
FPZUM21 32.19 671 733 -0.34% LOP: 3 519
FPXMZ21 6.06 12 057 +0.95% LOP: 9
FPXMU21 6.53 6 532 +8.87% LOP: 5
FPXMM21 5.64 124 776 -3.72% LOP: 346
FPLWZ21 564.11 17 061 +0.55% LOP: 4
FPLWU21 524.00 10 590 -2.78% LOP: 15
FPLWM21 513.44 210 263 -4.34% LOP: 37
FPKOZ21 33.10 6 560 +0.46% LOP: 23
FPKOU21 32.80 3 280 -0.30% LOP: 180
FPKOM21 32.80 1 400 189 -0.64% LOP: 1 829
FPKNZ21 62.54 37 525 -2.57% LOP: 8
FPKNU21 64.61 90 280 +0.61% LOP: 314
FPKNM21 66.35 2 107 686 +0.22% LOP: 1 534
FPGNZ21 6.449 64 492 -0.99% LOP: 10
FPGNU21 6.79 6 786 -1.37% LOP: 19
FPGNM21 6.91 1 710 252 0.00% LOP: 483
FPGEZ21 8.400 33 600 -2.24% LOP: 14
FPGEU21 8.75 17 326 +4.14% LOP: 12
FPGEM21 8.32 101 330 -1.92% LOP: 1 372
FPETZ21 0.0000 0.00%
FPETU21 6306.00 125 780 +0.11% LOP: 10
FPETM21 5125.00 308 100 -5.02% LOP: 30
FPEOZ21 75.89 7 589 +6.96% LOP: 10
FPEOU21 75.73 7 573 -0.23% LOP: 247
FPEOM21 76.18 584 188 +0.08% LOP: 967
FOPLZ21 7.210 14 420 +10.41% LOP: 3
FOPLU21 7.49 7 490 +3.45% LOP: 136
FOPLM21 7.40 629 391 +0.95% LOP: 6 244
FMRCZ21 264.53 70 907 -26.18% LOP: 67
FMRCU21 263.83 75 739 -15.54% LOP: 115
FMRCM21 265.00 5 707 331 -14.96% LOP: 1 797
FMILZ21 3.6934 18 467 -4.04% LOP: 5
FMILU21 3.83 3 830 -1.29% LOP: 67
FMILM21 3.74 22 866 -1.63% LOP: 167
FMBKZ21 224.20 22 415 +0.11% LOP: 5
FMBKU21 222.00 122 100 -0.43% LOP: 55
FMBKM21 212.35 23 333 -0.38% LOP: 254
FLWBZ21 0.0000 0.00%
FLWBU21 24.28 2 428 +1.18% LOP: 1
FLWBM21 22.50 18 103 -2.81% LOP: 208
FLVCZ21 127.18 25 436 +0.14% LOP: 2
FLVCU21 128.18 25 174 +2.02% LOP: 25
FLVCM21 126.30 12 630 -2.02% LOP: 2
FLTSZ21 47.80 4 780 -0.21% LOP: 3
FLTSU21 47.00 18 964 -1.49% LOP: 175
FLTSM21 46.96 692 961 -0.61% LOP: 2 097
FLPPZ21 8145.46 16 424 -0.14% LOP: 1
FLPPU21 0.0000 0.00%
FLPPM21 8580.00 230 765 +0.75% LOP: 105
FKRUZ21 0.0000 0.00%
FKRUU21 174.00 17 400 -2.69% LOP: 7
FKRUM21 172.60 69 874 -4.11% LOP: 12
FKGHZ21 195.11 19 511 -3.41% LOP: 54
FKGHU21 195.73 156 811 -0.82% LOP: 119
FKGHM21 192.84 15 535 471 -2.03% LOP: 1 831
FJSWZ21 31.070 18 710 -9.02% LOP: 37
FJSWU21 31.48 3 148 -6.03% LOP: 156
FJSWM21 30.90 1 611 742 -3.64% LOP: 3 730
FINGZ21 174.50 106 500 +0.04%
FINGU21 173.00 111 000 -7.22%
FINGM21 177.80 17 780 -0.61% LOP: 19
FGPWZ21 44.008 13 202 -6.17% LOP: 3
FGPWU21 41.74 20 942 -2.74% LOP: 25
FGPWM21 46.50 4 650 -0.56% LOP: 38
FGMSZ21 26865.00 134 325 +0.06% LOP: 10
FGMSU21 26875.00 134 375 +0.17% LOP: 5
FGMSM21 23583.00 47 220 -7.63% LOP: 37
FGBPZ21 5.26 10 522 +0.60% LOP: 3
FGBPU21 5.29 5 286 +0.24% LOP: 255
FGBPN21 0.0000 0.00%
FGBPM21 5.28 153 083 +0.09% LOP: 550
FGBPK21 5.44 1 416 146 -0.34% LOP: 530
FGBPH22 5.27 5 274 -0.12% LOP: 6
FFINZ21 8054.00 80 540 +0.99% LOP: 10
FFINU21 7427.00 401 322 +3.35% LOP: 10
FFINM21 8330.00 16 660 +0.84% LOP: 9
FEURZ21 4.58 96 036 +0.18% LOP: 1 421
FEURU21 4.55 13 656 +0.01% LOP: 1 201
FEURN21 0.0000 0.00%
FEURM21 4.56 8 696 245 +0.23% LOP: 49 597
FEURK21 4.56 4 556 -0.10% LOP: 301
FEURH22 4.59 9 169 +0.12% LOP: 524
FEUHZ21 15.27 15 302 -0.18% LOP: 16
FEUHU21 15.26 4 548 -0.50% LOP: 69
FEUHM21 14.80 47 345 -1.30% LOP: 1 018
FENAZ21 7.578 22 797 -4.51% LOP: 22
FENAU21 7.63 7 627 -3.99% LOP: 102
FENAM21 7.50 8 242 +0.24% LOP: 609
FDNPZ21 0.0000 0.00%
FDNPU21 257.27 25 727 -1.87% LOP: 7
FDNPM21 249.57 680 392 -2.17% LOP: 144
FCPSZ21 29.000 8 700 -3.33%
FCPSU21 29.65 8 894 -1.18% LOP: 8
FCPSM21 30.46 6 092 -0.62% LOP: 36
FCIGZ21 0.0000 0.00%
FCIGU21 1.43 1 430 +1.07% LOP: 1
FCIGM21 1.43 2 857 +1.69% LOP: 54
FCIEZ21 0.0000 0.00%
FCIEU21 39.00 11 700 +3.31% LOP: 2
FCIEM21 37.73 11 335 -1.95% LOP: 197
FCHFZ21 4.16 8 322 +0.19% LOP: 85
FCHFU21 4.15 4 153 +0.26% LOP: 98
FCHFN21 0.0000 0.00%
FCHFM21 4.14 70 346 +0.01% LOP: 1 225
FCHFK21 4.14 4 139 +0.19% LOP: 53
FCHFH22 4.17 4 168 -0.31% LOP: 31
FCDRZ21 173.00 70 000 -3.77% LOP: 7
FCDRU21 179.18 17 918 -0.10% LOP: 33
FCDRM21 173.55 23 063 523 +0.26% LOP: 1 390
FCCCZ21 0.0000 0.00%
FCCCU21 103.30 10 330 0.00% LOP: 16
FCCCM21 99.00 1 101 784 -3.13% LOP: 706
FBMLZ21 12.68 1 268 +1.64% LOP: 2
FBMLU21 11.24 24 950 -4.77% LOP: 103
FBMLM21 11.18 92 486 -6.11% LOP: 710
FBASZ21 0.0000 0.00%
FBASU21 11340.00 226 800 -0.54% LOP: 10
FBASM21 12648.00 25 296 +1.18% LOP: 4
FATTZ21 31.250 6 250 -1.14% LOP: 2
FATTU21 33.36 3 336 +6.99% LOP: 17
FATTM21 34.65 41 252 +1.91% LOP: 272
FALRZ21 24.35 2 435 +0.69% LOP: 7
FALRU21 24.00 4 866 -0.70% LOP: 177
FALRM21 23.79 117 009 -1.15% LOP: 993
FALEZ21 57.55 11 535 +0.36% LOP: 40
FALEU21 58.30 11 601 +3.19% LOP: 13
FALEM21 55.00 1 410 970 +0.04% LOP: 1 430
FACPZ21 64.95 92 565 -1.59% LOP: 1
FACPU21 66.00 6 600 -2.94%
FACPM21 66.64 13 314 -1.42% LOP: 107
F3MWM21 0.0000 0.00%
F11BZ21 539.64 64 690 -2.12% LOP: 12
F11BU21 568.60 5 686 +3.85% LOP: 276
F11BM21 529.40 5 294 -0.49% LOP: 324