Kontrakty terminowe Kurs Zmiana
FXTBZ23 38.78 19 360 -0.55% LOP: 72
FXTBU23 37.41 62 714 +0.42% LOP: 280
FXTBM23 41.46 4 146 +0.75% LOP: 290
FW40Z23 4814.00 144 340 +3.53% LOP: 20
FW40U23 4729.00 425 940 -0.80% LOP: 147
FW40M23 4718.00 4 760 140 -0.69% LOP: 3 046
FW20Z2320 2054.00 2 016 180 -0.96% LOP: 265
FW20U2320 2025.00 43 814 500 -1.22% LOP: 2 046
FW20M2320 2043.00 1 418 168 576 -1.16% LOP: 64 080
FW20H2420 2076.00 332 880 -1.05% LOP: 141
FW20 2043.00 1 464 332 100 -1.16% LOP: 66 532
FUSDZ23 4.22 8 453 -0.35% LOP: 59 321
FUSDU23 4.20 1 163 426 -0.38% LOP: 4 545
FUSDQ23 4.2178 4 218 +0.31%
FUSDN23 4.25 127 587 -0.24% LOP: 38
FUSDM23 4.18 27 161 652 -0.32% LOP: 125 940
FUSDH24 4.23 882 420 -0.45% LOP: 501
FTPEZ23 2.40 4 822 +3.23% LOP: 19
FTPEU23 2.45 7 357 -0.45% LOP: 111
FTPEM23 2.40 55 371 -0.83% LOP: 1 000
FTENZ23 81.35 2 406 +0.63% LOP: 20
FTENU23 77.30 3 877 -2.15% LOP: 90
FTENM23 82.00 4 081 +0.12% LOP: 579
FSPLZ23 0.0000 0.00%
FSPLU23 344.53 6 891 -2.28% LOP: 5
FSPLM23 375.00 3 750 -2.42% LOP: 44
FPZUZ23 39.00 11 690 +1.96% LOP: 172
FPZUU23 39.19 129 387 -0.29% LOP: 356
FPZUM23 40.94 875 289 -0.14% LOP: 1 668
FPXMZ23 0.0000 0.00%
FPXMU23 4.03 4 033 -1.27% LOP: 11
FPXMM23 4.10 4 100 0.00% LOP: 105
FPLWZ23 0.0000 0.00%
FPLWU23 0.0000 0.00%
FPLWM23 390.57 19 529 +0.21% LOP: 133
FPKOZ23 35.22 3 522 -1.56% LOP: 62
FPKOU23 35.50 60 596 -1.11% LOP: 264
FPKOM23 35.45 1 993 023 -1.39% LOP: 1 809
FPKNZ23 63.19 12 519 +1.10% LOP: 84
FPKNU23 61.98 289 069 -0.02% LOP: 754
FPKNM23 65.05 3 850 303 -0.31% LOP: 2 302
FPGEZ23 7.67 15 247 +3.30% LOP: 41
FPGEU23 7.30 7 300 -1.88% LOP: 48
FPGEM23 7.21 129 136 +0.83% LOP: 457
FPETZ23 0.0000 0.00%
FPETU23 0.0000 0.00%
FPETM23 0.0000 0.00%
FPEOZ23 107.54 10 754 +1.91% LOP: 30
FPEOU23 102.96 526 939 -1.91% LOP: 116
FPEOM23 106.35 1 673 971 -0.65% LOP: 437
FPCOZ23 43.000 4 300 +3.12% LOP: 1
FPCOU23 40.75 20 375 -0.61% LOP: 30
FPCOM23 41.24 32 182 -0.64% LOP: 117
FOPLZ23 7.256 7 256 -2.53% LOP: 20
FOPLU23 7.25 36 571 -2.37% LOP: 125
FOPLM23 7.43 319 878 -2.95% LOP: 293
FMRCZ23 43.050 431 +2.66% LOP: 1
FMRCU23 43.00 10 860 -1.15% LOP: 85
FMRCM23 43.00 7 354 -1.15% LOP: 364
FMILZ23 4.88 4 884 +2.22% LOP: 4
FMILU23 4.76 23 516 -1.53% LOP: 56
FMILM23 4.75 94 671 -0.13% LOP: 297
FMBKZ23 393.50 3 935 +1.71% LOP: 22
FMBKU23 372.46 18 698 -4.85% LOP: 56
FMBKM23 380.00 654 322 -4.28% LOP: 583
FMABZ23 19.33 1 933 +6.79% LOP: 1
FMABU23 18.28 1 828 +3.39% LOP: 3
FMABM23 18.12 8 938 +1.46% LOP: 52
FLWBZ23 37.00 7 400 -8.12% LOP: 6
FLWBU23 39.40 35 649 -0.08% LOP: 184
FLWBM23 40.48 24 192 +0.95% LOP: 430
FLVCZ23 0.0000 0.00%
FLVCU23 134.00 41 325 -7.63% LOP: 6
FLVCM23 128.20 12 999 -6.01% LOP: 29
FLPPZ23 0.0000 0.00%
FLPPU23 12199.00 12 199 +3.78% LOP: 9
FLPPM23 13190.00 636 601 +0.65% LOP: 184
FKTYZ23 0.0000 0.00%
FKTYU23 512.00 5 120 -1.17% LOP: 11
FKTYM23 590.50 17 615 +1.37% LOP: 40
FKRUZ23 0.0000 0.00%
FKRUU23 372.07 37 207 +0.02% LOP: 17
FKRUM23 398.00 199 601 -0.75% LOP: 69
FKGHZ23 115.00 11 500 -1.71% LOP: 15
FKGHU23 115.00 251 819 +0.02% LOP: 232
FKGHM23 113.65 8 161 275 -0.53% LOP: 2 149
FJSWZ23 42.61 12 903 +1.91% LOP: 65
FJSWU23 42.60 89 675 +0.12% LOP: 154
FJSWM23 42.15 1 172 130 +0.36% LOP: 2 056
FINGZ23 0.0000 0.00%
FINGU23 0.0000 0.00%
FINGM23 169.50 33 813 +1.62% LOP: 15
FGPWZ23 35.85 17 948 +0.23% LOP: 15
FGPWU23 36.96 3 696 -0.32% LOP: 39
FGPWM23 38.34 7 664 -0.23% LOP: 65
FGMSZ23 17425.00 174 300 +0.80% LOP: 10
FGMSU23 17107.00 85 535 -4.43% LOP: 10
FGMSM23 18829.00 37 449 +5.19% LOP: 7
FGBPZ23 5.28 5 284 +0.12% LOP: 3
FGBPU23 5.24 10 485 +0.11% LOP: 32
FGBPQ23 0.0000 0.00%
FGBPN23 0.0000 0.00%
FGBPM23 5.22 161 344 +0.11% LOP: 1 467
FGBPH24 0.0000 0.00%
FFINZ23 0.0000 0.00%
FFINU23 10060.00 605 020 -0.82%
FFINM23 10696.00 64 392 -0.78% LOP: 4
FEURZ23 4.55 100 100 -0.41% LOP: 3 511
FEURU23 4.52 465 216 -0.19% LOP: 2 776
FEURQ23 0.0000 0.00%
FEURN23 4.50 13 492 -0.04% LOP: 14
FEURM23 4.48 7 675 678 -0.17% LOP: 66 027
FEURH24 4.60 2 309 880 -0.31% LOP: 1 742
FEUHZ23 16.65 1 665 +0.45% LOP: 28
FEUHU23 17.70 19 854 -2.80% LOP: 119
FEUHM23 18.00 12 575 -1.42% LOP: 564
FENAZ23 6.42 37 952 +1.63% LOP: 6
FENAU23 6.76 6 760 +0.90% LOP: 16
FENAM23 6.61 39 576 -2.51% LOP: 190
FDNPZ23 408.00 82 200 -1.69% LOP: 35
FDNPU23 460.00 1 198 850 -0.33% LOP: 350
FDNPM23 458.60 3 632 683 -0.56% LOP: 826
FCPSZ23 15.98 8 102 -8.16% LOP: 15
FCPSU23 17.25 1 725 +1.46% LOP: 124
FCPSM23 16.88 28 544 -0.99% LOP: 225
FCIGZ23 5.62 5 623 +12.46% LOP: 1
FCIGU23 6.11 17 970 +6.45% LOP: 9
FCIGM23 6.13 236 285 +7.45% LOP: 128
FCIEZ23 55.27 54 860 +3.41% LOP: 10
FCIEU23 48.14 9 973 +2.42% LOP: 20
FCIEM23 50.20 45 165 +0.40% LOP: 34
FCHFZ23 4.75 4 747 -0.10% LOP: 607
FCHFU23 4.68 9 360 -0.26% LOP: 678
FCHFQ23 0.0000 0.00%
FCHFN23 0.0000 0.00%
FCHFM23 4.61 138 396 -0.33% LOP: 241
FCHFH24 4.80 4 800 -0.46% LOP: 347
FCDRZ23 132.55 40 443 -1.08% LOP: 31
FCDRU23 133.48 345 549 -0.92% LOP: 136
FCDRM23 130.60 4 836 818 -1.66% LOP: 2 141
FCCCZ23 0.0000 0.00%
FCCCU23 45.99 9 199 -0.02% LOP: 158
FCCCM23 45.12 334 250 +0.27% LOP: 1 874
FBMLZ23 0.0000 0.00%
FBMLU23 0.0000 0.00%
FBMLM23 5.59 10 884 +0.74% LOP: 93
FBASZ23 10917.00 21 834 +0.62% LOP: 41
FBASU23 10470.00 104 700 -1.13% LOP: 15
FBASM23 10506.00 42 092 -0.86% LOP: 52
FATTZ23 28.06 2 806 -1.37% LOP: 41
FATTU23 26.90 19 303 -6.14% LOP: 66
FATTM23 26.82 67 391 -4.14% LOP: 279
FALRZ23 41.23 4 123 +0.19% LOP: 24
FALRU23 45.50 259 464 -1.62% LOP: 281
FALRM23 45.46 870 607 -2.65% LOP: 414
FALEZ23 35.62 3 562 +0.76% LOP: 23
FALEU23 35.80 57 096 +1.00% LOP: 139
FALEM23 35.45 1 250 123 +0.60% LOP: 1 287
FACPZ23 79.44 39 720 +0.34% LOP: 10
FACPU23 83.00 8 300 +2.47% LOP: 4
FACPM23 82.57 8 257 +1.56% LOP: 43
F11BZ23 652.65 65 265 -1.56% LOP: 177
F11BU23 700.01 14 010 -0.28% LOP: 140
F11BM23 697.50 90 896 +0.07% LOP: 349