Kontrakty terminowe Kurs Zmiana
FXTBZ22 22.27 15 620 -0.81% LOP: 30
FXTBU22 20.36 134 590 -0.20% LOP: 391
FXTBH23 21.401 2 140 +3.85% LOP: 1
FW40Z22 4055.00 40 550 +0.27% LOP: 130
FW40U22 4095.00 10 302 000 +0.86% LOP: 1 644
FW40H23 4091.00 40 910 0.00% LOP: 5
FW20Z2220 1734.00 6 240 580 +1.88% LOP: 300
FW20U2220 1715.00 744 786 620 +1.90% LOP: 46 361
FW20M2320 1779.00 284 900 +1.72% LOP: 57
FW20H2320 1764.00 1 122 840 +1.55% LOP: 137
FW20 1715.00 752 434 940 +1.90% LOP: 46 856
FUSDZ22 4.53 523 089 -0.38% LOP: 149 045
FUSDU22 4.47 15 195 488 -0.77% LOP: 33 515
FUSDQ22 4.4638 8 931 +0.88%
FUSDN22 4.43 651 371 -0.89% LOP: 251
FUSDM23 4.6500 185 628 -0.38% LOP: 266
FUSDH23 4.62 4 620 -0.06% LOP: 1 553
FTPEZ22 3.70 3 700 +5.11% LOP: 127
FTPEU22 3.46 200 900 +0.58% LOP: 429
FTPEH23 3.5800 35 800 +0.68% LOP: 22
FTENZ22 119.00 2 362 +6.25% LOP: 67
FTENU22 124.50 14 671 +3.06% LOP: 289
FTENH23 124.81 1 248 +2.79% LOP: 2
FSPLZ22 240.79 19 263 -6.44% LOP: 18
FSPLU22 243.01 19 615 -2.79% LOP: 122
FSPLH23 244.54 48 880 +2.68% LOP: 20
FPZUZ22 29.29 2 929 +1.41% LOP: 426
FPZUU22 30.14 673 978 +0.47% LOP: 1 110
FPZUH23 28.518 8 622 -2.80% LOP: 7
FPXMZ22 3.77 7 540 +5.22% LOP: 2
FPXMU22 3.28 42 886 +0.31% LOP: 59
FPXMH23 0.0000 0.00%
FPLWZ22 300.61 12 024 -2.27% LOP: 17
FPLWU22 287.00 11 325 +0.70% LOP: 74
FPLWH23 0.0000 0.00%
FPKOZ22 27.83 13 915 +1.76% LOP: 170
FPKOU22 27.95 1 078 600 +0.83% LOP: 2 612
FPKOH23 28.237 22 174 +1.21% LOP: 9
FPKNZ22 66.00 26 125 +4.27% LOP: 60
FPKNU22 65.28 1 912 867 +3.85% LOP: 1 020
FPKNH23 65.80 13 160 +1.43% LOP: 47
FPGNZ22 6.20 12 400 -0.10% LOP: 24
FPGNU22 5.82 251 532 +3.74% LOP: 136
FPGNH23 5.920 59 202 +2.46% LOP: 10
FPGEZ22 10.70 10 700 +1.85% LOP: 16
FPGEU22 11.20 243 369 +1.82% LOP: 233
FPGEH23 11.425 169 823 +4.15% LOP: 15
FPETZ22 8590.00 85 900 -0.69% LOP: 30
FPETU22 8229.00 82 290 -0.86% LOP: 20
FPETH23 0.0000 0.00%
FPEOZ22 80.54 16 074 -0.19% LOP: 47
FPEOU22 80.70 845 467 -0.25% LOP: 509
FPEOH23 80.50 16 289 -0.72% LOP: 26
FPCOZ22 0.0000 0.00%
FPCOU22 37.03 25 687 +3.21% LOP: 74
FPCOH23 0.0000 0.00%
FOPLZ22 5.80 188 544 +3.59% LOP: 81
FOPLU22 6.18 159 152 +2.18% LOP: 2 137
FOPLH23 5.986 426 102 +2.13% LOP: 65
FMRCZ22 54.83 3 275 +4.05% LOP: 101
FMRCU22 52.74 241 180 +2.41% LOP: 1 648
FMRCH23 53.70 1 075 +5.37% LOP: 2
FMILZ22 4.13 41 361 +0.83% LOP: 33
FMILU22 4.06 118 988 -2.02% LOP: 161
FMILH23 0.0000 0.00%
FMBKZ22 239.13 45 505 -1.52% LOP: 40
FMBKU22 239.00 41 212 -1.85% LOP: 122
FMBKH23 243.96 7 319 -0.17% LOP: 3
FMABZ22 34.92 3 492 +0.05% LOP: 1
FMABU22 22.16 2 216 +0.93% LOP: 60
FMABH23 0.0000 0.00%
FLWBZ22 53.98 10 859 +1.09% LOP: 2
FLWBU22 54.70 199 652 +5.45% LOP: 363
FLWBH23 0.0000 0.00%
FLVCZ22 95.03 9 503 +5.63% LOP: 2
FLVCU22 94.72 9 472 +6.19% LOP: 3
FLVCH23 0.0000 0.00%
FLTSZ22 68.80 6 880 +0.15% LOP: 17
FLTSU22 68.30 445 495 +2.12% LOP: 342
FLTSH23 69.00 6 900 -3.50% LOP: 7
FLPPZ22 10283.00 40 906 +0.40%
FLPPU22 9020.00 371 479 +1.86% LOP: 222
FLPPH23 0.0000 0.00%
FKRUZ22 274.27 187 485 -8.61% LOP: 27
FKRUU22 250.00 124 039 +1.21% LOP: 32
FKRUH23 0.0000 0.00%
FKGHZ22 120.97 48 455 +4.60% LOP: 67
FKGHU22 120.60 14 160 340 +5.01% LOP: 1 456
FKGHH23 122.67 36 961 +3.08% LOP: 30
FJSWZ22 61.17 37 058 -2.13% LOP: 181
FJSWU22 64.29 3 626 485 +6.26% LOP: 1 545
FJSWH23 61.00 122 676 -3.51% LOP: 38
FINGZ22 173.92 34 784 -2.02% LOP: 18
FINGU22 175.00 17 500 +1.54% LOP: 26
FINGH23 0.0000 0.00%
FGPWZ22 36.40 3 640 -1.94% LOP: 43
FGPWU22 35.62 7 084 +1.78% LOP: 72
FGPWH23 36.184 18 092 -0.10% LOP: 5
FGMSZ22 13429.00 67 145 +0.67% LOP: 60
FGMSU22 12606.00 37 851 -2.66% LOP: 33
FGMSH23 13664.00 68 320 +3.55% LOP: 5
FGBPZ22 5.55 5 550 +0.40% LOP: 2
FGBPU22 5.52 540 730 -0.42% LOP: 398
FGBPQ22 5.426 21 700 +0.08% LOP: 9
FGBPN22 5.401 26 983 +0.15% LOP: 9
FGBPM23 0.0000 0.00%
FGBPH23 5.72 5 715 +1.51% LOP: 5
FFINZ22 10345.00 310 350 -0.34% LOP: 10
FFINU22 7806.00 31 224 -3.31% LOP: 8
FFINH23 7971.00 31 862 -0.44%
FEURZ22 4.85 442 558 -0.32% LOP: 44 602
FEURU22 4.77 2 158 920 -0.19% LOP: 15 918
FEURQ22 4.68 14 049 -0.01% LOP: 3
FEURN22 4.72 94 083 +1.15% LOP: 74
FEURM23 5.030 3 033 611 +0.17% LOP: 1 363
FEURH23 4.95 19 818 +0.03% LOP: 4 577
FEUHZ22 10.10 15 150 -1.09% LOP: 58
FEUHU22 10.53 27 246 +2.23% LOP: 299
FEUHH23 10.243 1 024 0.00% LOP: 4
FENAZ22 9.52 95 220 +3.50% LOP: 35
FENAU22 10.15 10 150 0.00% LOP: 132
FENAH23 9.988 99 878 +3.47% LOP: 10
FDNPZ22 309.70 366 503 +3.94% LOP: 39
FDNPU22 311.50 3 342 368 +1.87% LOP: 360
FDNPH23 316.78 31 678 +1.53% LOP: 27
FCPSZ22 20.96 24 661 +5.50% LOP: 100
FCPSU22 21.85 228 880 +5.56% LOP: 416
FCPSH23 21.010 6 303 +3.45% LOP: 20
FCIGZ22 0.0000 0.00%
FCIGU22 1.81 5 392 +0.55% LOP: 5
FCIGH23 0.0000 0.00%
FCIEZ22 37.33 7 466 -2.10% LOP: 47
FCIEU22 38.60 11 681 -1.03% LOP: 26
FCIEH23 0.0000 0.00%
FCHFZ22 4.79 14 365 -0.90% LOP: 974
FCHFU22 4.71 410 092 -0.69% LOP: 985
FCHFQ22 4.7199 94 398 +1.92% LOP: 20
FCHFN22 4.66 205 080 -0.37% LOP: 7
FCHFM23 5.000 154 381 +0.08% LOP: 181
FCHFH23 4.91 39 298 +0.74% LOP: 230
FCDRZ22 96.20 9 620 +2.42% LOP: 115
FCDRU22 94.91 1 806 301 -0.10% LOP: 1 106
FCDRH23 96.50 19 283 +6.14% LOP: 31
FCCCZ22 45.64 4 564 +1.75% LOP: 15
FCCCU22 45.20 739 478 +1.80% LOP: 506
FCCCH23 44.684 22 342 -4.01% LOP: 20
FBMLZ22 3.49 3 491 -4.64% LOP: 4
FBMLU22 3.13 313 -0.55% LOP: 21
FBMLH23 0.0000 0.00%
FBASZ22 14260.00 142 600 +0.07% LOP: 50
FBASU22 13873.00 55 222 +2.46% LOP: 72
FBASH23 13875.00 27 750 +0.53% LOP: 1
FATTZ22 43.99 26 470 -11.93% LOP: 18
FATTU22 45.80 357 645 +2.69% LOP: 276
FATTH23 47.157 18 863 +4.79% LOP: 70
FALRZ22 28.40 37 621 +0.35% LOP: 57
FALRU22 28.45 295 544 -0.87% LOP: 292
FALRH23 28.492 23 768 -5.38% LOP: 16
FALEZ22 24.47 2 447 +7.77% LOP: 94
FALEU22 24.32 783 842 +2.57% LOP: 2 428
FALEH23 24.835 9 834 +2.45% LOP: 18
FACPZ22 73.50 36 750 +2.80% LOP: 24
FACPU22 71.01 7 101 -1.24% LOP: 13
FACPH23 74.16 74 135 +3.15% LOP: 10
F11BZ22 483.00 4 830 -2.82% LOP: 64
F11BU22 485.00 73 272 -0.41% LOP: 251
F11BH23 512.54 76 792 +0.99% LOP: 71