Kontrakty terminowe Kurs Zmiana
F11BH23 504.00 9 940 +0.60% LOP: 86
F11BU22 510.00 30 600 +0.45% LOP: 268
F11BZ22 509.01 5 090 -1.16% LOP: 82
FACPH23 74.75 74 749 -1.00%
FACPU22 72.80 7 280 -4.06% LOP: 14
FACPZ22 71.50 7 150 -3.38% LOP: 24
FALEH23 28.81 32 381 -0.72% LOP: 53
FALEU22 28.33 1 299 989 -2.00% LOP: 4 109
FALEZ22 29.15 14 644 -0.41% LOP: 200
FALRH23 25.77 2 577 -1.26% LOP: 37
FALRU22 28.90 475 765 +0.88% LOP: 1 132
FALRZ22 28.60 14 333 +1.06% LOP: 109
FATTH23 45.00 8 998 +0.98% LOP: 100
FATTU22 43.75 26 201 -2.78% LOP: 198
FATTZ22 44.35 4 436 +2.10% LOP: 21
FBASH23 12893.00 128 930 -1.27% LOP: 6
FBASU22 12070.00 24 140 +0.17% LOP: 79
FBASZ22 12650.00 126 500 +1.20% LOP: 41
FBMLH23 0.0000 0.00%
FBMLU22 5.71 571 -15.66% LOP: 72
FBMLZ22 6.50 6 500 +52.64% LOP: 4
FCCCH23 41.50 4 150 -4.60% LOP: 21
FCCCU22 44.40 1 087 491 +1.13% LOP: 1 142
FCCCZ22 44.40 4 440 +2.53% LOP: 22
FCDRH23 98.00 19 547 -1.00% LOP: 59
FCDRU22 94.41 1 500 193 -0.99% LOP: 1 607
FCDRZ22 95.00 28 999 -2.82% LOP: 140
FCHFH23 5.06 5 060 +0.47% LOP: 295
FCHFM23 5.14 5 137 +0.29% LOP: 268
FCHFQ22 4.82 96 360 -0.50% LOP: 335
FCHFU22 4.85 97 193 +0.05% LOP: 1 603
FCHFV22 4.9000 14 707 +0.02% LOP: 4
FCHFZ22 4.95 4 950 0.00% LOP: 645
FCIEH23 38.203 7 641 -0.77% LOP: 2
FCIEU22 39.07 23 399 +1.74% LOP: 78
FCIEZ22 38.75 7 875 -0.94% LOP: 46
FCIGH23 0.0000 0.00%
FCIGU22 2.12 6 306 +0.95% LOP: 24
FCIGZ22 0.0000 0.00%
FCPSH23 21.36 12 820 +0.11% LOP: 23
FCPSU22 20.88 31 177 +3.11% LOP: 557
FCPSZ22 20.04 8 012 +2.19% LOP: 134
FDNPH23 375.00 37 500 +1.93% LOP: 54
FDNPU22 364.10 2 740 900 +3.11% LOP: 473
FDNPZ22 360.00 36 000 +3.15% LOP: 55
FENAH23 9.80 19 900 -1.57% LOP: 12
FENAU22 8.93 106 945 +0.52% LOP: 218
FENAZ22 9.52 95 220 +3.50% LOP: 35
FEUHH23 12.83 6 429 +0.94% LOP: 24
FEUHU22 12.40 25 995 0.00% LOP: 423
FEUHZ22 12.54 25 080 0.00% LOP: 48
FEURH23 4.88 9 769 -0.04% LOP: 4 264
FEURM23 4.98 14 932 +0.25% LOP: 3 081
FEURQ22 4.68 23 378 -0.31% LOP: 573
FEURU22 4.70 1 435 859 -0.39% LOP: 15 614
FEURV22 0.0000 0.00%
FEURZ22 4.79 177 241 -0.13% LOP: 43 059
FFINH23 7971.00 31 862 -0.44%
FFINU22 7560.00 45 216 -0.49% LOP: 7
FFINZ22 10345.00 310 350 -0.34% LOP: 10
FGBPH23 5.90 11 805 -0.44% LOP: 5
FGBPM23 5.766 5 766 -0.52% LOP: 2
FGBPQ22 5.65 5 654 -0.20% LOP: 9
FGBPU22 5.54 88 693 -0.43% LOP: 373
FGBPV22 0.0000 0.00%
FGBPZ22 5.82 5 824 -0.26% LOP: 1
FGMSH23 13664.00 68 320 +3.55% LOP: 5
FGMSU22 13819.00 69 122 +0.14% LOP: 28
FGMSZ22 13429.00 67 145 +0.67% LOP: 60
FGPWH23 37.05 15 055 -0.94% LOP: 14
FGPWU22 36.36 10 976 +0.61% LOP: 67
FGPWZ22 36.81 18 731 -1.31% LOP: 45
FINGH23 0.0000 0.00%
FINGU22 162.24 16 224 +1.40% LOP: 19
FINGZ22 150.00 15 000 -12.60% LOP: 18
FJSWH23 51.10 41 526 +9.89% LOP: 83
FJSWU22 50.41 2 805 718 +3.45% LOP: 2 085
FJSWZ22 51.50 62 010 +4.04% LOP: 199
FKGHH23 115.05 69 058 +2.67% LOP: 80
FKGHU22 113.80 8 158 775 -1.04% LOP: 2 266
FKGHZ22 114.10 274 306 -1.17% LOP: 97
FKRUH23 275.11 191 700 +10.73% LOP: 7
FKRUU22 280.47 84 847 +1.25% LOP: 42
FKRUZ22 277.00 27 700 +0.76% LOP: 26
FLPPH23 9812.83 98 128 -1.52% LOP: 10
FLPPU22 9488.00 132 203 +2.02% LOP: 224
FLPPZ22 9535.80 9 536 -0.58% LOP: 2
FLVCH23 0.0000 0.00%
FLVCU22 100.20 30 336 +0.30% LOP: 9
FLVCZ22 99.58 9 958 -2.09% LOP: 3
FLWBH23 49.000 24 500 -2.00%
FLWBU22 52.72 41 959 +2.17% LOP: 325
FLWBZ22 53.98 10 859 +1.09% LOP: 2
FMABH23 30.16 5 977 -1.05% LOP: 2
FMABU22 26.16 26 196 -3.38% LOP: 104
FMABZ22 33.18 22 109 +47.79% LOP: 8
FMBKH23 243.96 7 319 -0.17% LOP: 3
FMBKU22 252.90 50 046 +5.37% LOP: 154
FMBKZ22 245.10 2 451 +4.65% LOP: 44
FMILH23 3.8140 11 442 +1.24% LOP: 3
FMILU22 4.13 82 160 +2.17% LOP: 195
FMILZ22 4.10 44 784 +3.54% LOP: 35
FMRCH23 60.98 3 049 +0.36% LOP: 14
FMRCU22 59.59 24 406 -1.12% LOP: 2 218
FMRCZ22 61.01 6 101 +0.39% LOP: 120
FOPLH23 6.30 31 576 +2.05% LOP: 69
FOPLU22 6.42 361 927 +2.64% LOP: 2 019
FOPLZ22 6.21 31 049 -0.56% LOP: 82
FPCOH23 36.543 54 802 +0.75% LOP: 1
FPCOU22 37.50 115 635 +1.65% LOP: 67
FPCOZ22 0.0000 0.00%
FPEOH23 75.20 53 586 +0.67% LOP: 57
FPEOU22 74.31 1 896 408 +0.83% LOP: 816
FPEOZ22 75.90 128 629 +3.34% LOP: 91
FPETH23 9110.00 272 890 +1.45% LOP: 5
FPETU22 8753.00 351 326 +0.38% LOP: 15
FPETZ22 8892.00 535 110 +0.47% LOP: 10
FPGEH23 11.42 169 823 +4.15% LOP: 15
FPGEU22 9.75 232 538 +1.44% LOP: 190
FPGEZ22 9.50 9 500 -3.26% LOP: 20
FPGNH23 6.55 6 550 +2.34% LOP: 1
FPGNU22 6.47 507 343 -1.19% LOP: 178
FPGNZ22 6.50 13 000 0.00% LOP: 14
FPKNH23 71.10 79 537 -3.92% LOP: 71
FPKNU22 72.50 1 501 157 -0.01% LOP: 1 388
FPKNZ22 73.37 14 597 +0.51% LOP: 89
FPKOH23 25.52 2 552 -1.54% LOP: 85
FPKOU22 25.41 1 520 969 -0.61% LOP: 4 307
FPKOZ22 25.85 15 610 +1.37% LOP: 192
FPLWH23 0.0000 0.00%
FPLWU22 330.38 9 951 +0.42% LOP: 127
FPLWZ22 300.61 12 024 -2.27% LOP: 17
FPXMH23 0.0000 0.00%
FPXMU22 3.27 3 270 -0.15% LOP: 80
FPXMZ22 3.77 7 540 +5.22% LOP: 2
FPZUH23 30.75 18 236 +3.54% LOP: 54
FPZUU22 31.50 539 016 +0.85% LOP: 1 256
FPZUZ22 29.95 20 967 +1.40% LOP: 479
FSPLH23 233.25 11 663 -4.62% LOP: 25
FSPLU22 246.50 19 716 +6.16% LOP: 152
FSPLZ22 240.79 19 263 -6.44% LOP: 18
FTENH23 110.62 12 169 +14.05% LOP: 14
FTENU22 112.36 42 896 +5.01% LOP: 349
FTENZ22 96.15 962 +0.16% LOP: 91
FTPEH23 3.15 18 952 0.00% LOP: 151
FTPEU22 3.08 111 908 +0.55% LOP: 638
FTPEZ22 3.05 6 100 -2.59% LOP: 223
FUSDH23 4.69 14 035 +0.71% LOP: 987
FUSDM23 4.72 4 716 +0.35% LOP: 805
FUSDQ22 4.55 277 418 +0.42% LOP: 148
FUSDU22 4.57 17 584 904 +0.51% LOP: 35 210
FUSDV22 4.5672 228 603 -0.29% LOP: 2
FUSDZ22 4.62 272 705 +0.49% LOP: 138 475
FW20 1741.00 959 265 860 +0.81% LOP: 53 345
FW20H2320 1785.00 676 820 +0.85% LOP: 154
FW20M2320 1807.00 432 240 +0.89% LOP: 108
FW20U2220 1741.00 953 529 152 +0.81% LOP: 52 546
FW20Z2220 1758.00 4 627 640 +0.86% LOP: 524
FW40H23 4162.00 208 130 -1.28% LOP: 17
FW40U22 4268.00 2 693 650 +0.42% LOP: 1 944
FW40Z22 4326.00 346 850 +0.58% LOP: 121
FXTBH23 23.08 43 095 +3.97% LOP: 22
FXTBU22 21.72 26 180 -0.55% LOP: 812
FXTBZ22 22.27 15 620 -0.81% LOP: 30