Kontrakty terminowe Kurs Zmiana
F11BM24 655.40 33 325 -2.90% LOP: 227
F11BU24 667.81 33 596 -2.94% LOP: 375
F11BZ24 685.00 20 550 -1.94% LOP: 14
FACPM24 78.85 7 885 -1.44% LOP: 59
FACPU24 80.95 8 095 +1.40% LOP: 8
FACPZ24 0.0000 0.00%
FALEM24 37.29 439 738 -0.07% LOP: 3 820
FALEU24 37.81 245 921 +0.03% LOP: 285
FALEZ24 38.10 23 109 +0.77% LOP: 113
FALRM24 96.36 535 287 +3.50% LOP: 454
FALRU24 96.92 423 813 +3.47% LOP: 255
FALRZ24 96.47 9 647 +1.68% LOP: 80
FAPRM24 24.35 4 870 -12.10% LOP: 11
FAPRU24 0.0000 0.00%
FAPRZ24 0.0000 0.00%
FASBM24 24.30 14 592 -2.02% LOP: 36
FASBU24 25.761 5 152 +3.13% LOP: 5
FASBZ24 24.18 2 419 -2.46%
FATTM24 21.42 76 553 0.00% LOP: 330
FATTU24 21.80 74 104 -0.46% LOP: 176
FATTZ24 22.71 2 271 +0.07% LOP: 25
FBASM24 12418.00 97 668 +1.79% LOP: 33
FBASU24 12525.00 25 050 +0.86% LOP: 7
FBASZ24 11961.00 23 922 +3.17% LOP: 1
FBDXM24 677.00 13 515 +0.30% LOP: 344
FBDXU24 685.00 33 936 -0.15% LOP: 117
FBDXZ24 672.94 6 729 -3.54% LOP: 37
FCARM24 547.00 5 470 +1.32% LOP: 7
FCARU24 542.52 10 850 -3.14% LOP: 6
FCARZ24 0.0000 0.00%
FCCCM24 127.00 1 594 650 -0.13% LOP: 831
FCCCU24 128.74 1 117 407 +0.03% LOP: 486
FCCCZ24 132.33 13 233 -0.10% LOP: 14
FCDRM24 137.00 5 285 776 +1.34% LOP: 1 267
FCDRU24 139.60 2 073 085 +1.14% LOP: 1 436
FCDRZ24 133.57 66 828 -1.06% LOP: 17
FCHFH25 4.72 94 347 -0.26% LOP: 618
FCHFM24 4.55 2 371 358 -0.36% LOP: 444
FCHFN24 4.5755 4 576 -0.27% LOP: 1
FCHFQ24 0.0000 0.00%
FCHFU24 4.61 2 975 855 -0.36% LOP: 1 488
FCHFZ24 4.66 18 685 -0.28% LOP: 1 304
FCIGM24 1.74 12 142 +2.94% LOP: 98
FCIGU24 0.0000 0.00%
FCPSM24 12.21 614 422 +0.45% LOP: 4 180
FCPSU24 12.54 241 051 +0.03% LOP: 1 857
FCPSZ24 12.60 14 141 +0.71% LOP: 117
FDNPM24 401.53 685 127 -0.01% LOP: 308
FDNPU24 405.27 446 547 -0.18% LOP: 67
FDNPZ24 410.16 41 016 -0.72% LOP: 9
FDOMM24 176.64 36 346 -1.32% LOP: 38
FDOMU24 179.41 17 941 +0.36% LOP: 2
FDOMZ24 181.16 18 116 +1.04% LOP: 13
FEATM24 25.27 2 528 -3.05% LOP: 4
FEATU24 0.0000 0.00%
FEATZ24 0.0000 0.00%
FENAM24 9.59 66 905 +0.16% LOP: 64
FENAU24 9.75 38 995 -0.89% LOP: 35
FENAZ24 9.658 9 658 -4.88% LOP: 4
FEUHM24 12.80 135 924 +0.15% LOP: 644
FEUHU24 12.65 127 411 +0.41% LOP: 401
FEUHZ24 12.58 2 514 -1.12% LOP: 8
FEURH25 4.40 171 856 -0.32% LOP: 2 378
FEURM24 4.33 3 301 845 -0.27% LOP: 24 221
FEURN24 4.3376 8 675 -0.15% LOP: 52
FEURQ24 4.3414 173 656 -0.37% LOP: 40
FEURU24 4.35 7 902 018 -0.28% LOP: 51 243
FEURZ24 4.38 13 136 -0.23% LOP: 441
FFINM24 15690.00 156 900 +0.10% LOP: 13
FFINU24 16465.00 164 650 +0.53% LOP: 49
FFINZ24 15894.00 63 576 +0.01% LOP: 1
FGBPH25 5.16 5 164 -0.03% LOP: 9
FGBPM24 5.12 25 673 -0.09% LOP: 1 010
FGBPN24 0.0000 0.00%
FGBPQ24 0.0000 0.00%
FGBPU24 5.13 72 030 -0.02% LOP: 415
FGBPZ24 5.15 97 808 -0.18% LOP: 27
FGMSM24 17090.00 17 090 +0.83% LOP: 23
FGMSU24 17080.00 17 080 -1.84% LOP: 36
FGMSZ24 15641.00 78 205 +0.01% LOP: 6
FGPWM24 47.80 4 780 -0.31% LOP: 12
FGPWU24 46.70 28 020 +6.07% LOP: 18
FGPWZ24 45.45 18 480 0.00% LOP: 2
FINGM24 287.69 201 383 +2.83% LOP: 49
FINGU24 295.08 59 721 -5.75% LOP: 12
FINGZ24 298.37 29 837 -2.30% LOP: 4
FJSWM24 30.15 2 884 024 +4.21% LOP: 1 785
FJSWU24 30.68 1 670 315 +4.90% LOP: 1 116
FJSWZ24 30.31 6 050 +15.43% LOP: 62
FKGHM24 141.70 6 066 482 +0.68% LOP: 2 052
FKGHU24 142.90 3 820 211 +0.63% LOP: 2 948
FKGHZ24 145.37 14 537 +1.03% LOP: 33
FKRUM24 450.69 4 507 -0.09% LOP: 131
FKRUU24 473.78 23 689 +3.54% LOP: 66
FKRUZ24 431.00 4 310 +0.33% LOP: 1
FKTYM24 861.00 17 300 +0.20% LOP: 451
FKTYU24 832.98 66 249 +0.36% LOP: 102
FKTYZ24 846.60 8 466 +1.39% LOP: 22
FLPPM24 17100.03 1 018 606 +0.11% LOP: 637
FLPPU24 17469.99 574 110 +0.29% LOP: 118
FLPPZ24 17507.10 17 857 +4.46% LOP: 18
FLWBM24 29.67 2 967 +0.07% LOP: 114
FLWBU24 28.73 14 351 +2.62% LOP: 45
FLWBZ24 31.00 15 600 +1.47% LOP: 1
FMABM24 16.81 1 681 0.00% LOP: 60
FMABU24 0.0000 0.00%
FMABZ24 0.0000 0.00%
FMBKM24 626.03 329 675 +5.13% LOP: 944
FMBKU24 625.00 129 790 +0.99% LOP: 280
FMBKZ24 606.57 6 066 +0.65% LOP: 65
FMILM24 8.45 41 948 +2.10% LOP: 169
FMILU24 8.55 93 608 +0.59% LOP: 119
FMILZ24 10.19 20 380 +0.09% LOP: 3
FMRCM24 47.80 4 775 +9.26% LOP: 63
FMRCU24 0.0000 0.00%
FMRCZ24 0.0000 0.00%
FOPLM24 8.06 48 266 +0.80% LOP: 354
FOPLU24 7.80 7 798 +0.85% LOP: 115
FOPLZ24 0.0000 0.00%
FPCOM24 21.58 693 290 -2.13% LOP: 3 184
FPCOU24 22.48 383 845 -0.42% LOP: 659
FPCOZ24 22.62 11 335 -12.12% LOP: 85
FPEOM24 162.49 4 438 183 +2.45% LOP: 565
FPEOU24 163.70 884 460 +2.49% LOP: 156
FPEOZ24 181.47 54 192 +1.96% LOP: 5
FPGEM24 7.06 1 197 340 +5.01% LOP: 1 003
FPGEU24 7.13 521 757 +4.12% LOP: 394
FPGEZ24 7.04 7 037 +2.55% LOP: 18
FPKNM24 65.72 5 047 414 +2.05% LOP: 3 547
FPKNU24 63.16 2 588 249 +1.51% LOP: 3 842
FPKNZ24 64.50 63 834 +2.38% LOP: 83
FPKOM24 60.60 4 867 820 +2.30% LOP: 1 174
FPKOU24 59.45 2 473 359 +2.68% LOP: 714
FPKOZ24 59.60 95 373 +2.23% LOP: 121
FPKPM24 16.06 22 508 +1.38% LOP: 108
FPKPU24 16.37 6 580 +0.37% LOP: 43
FPKPZ24 16.63 1 663 +14.37% LOP: 6
FPLWM24 0.0000 0.00%
FPLWU24 0.0000 0.00%
FPXMM24 3.33 6 662 +1.49% LOP: 56
FPXMU24 3.58 3 580 -0.51% LOP: 23
FPXMZ24 0.0000 0.00%
FPZUM24 50.01 660 223 +0.20% LOP: 765
FPZUU24 46.96 415 072 -1.55% LOP: 313
FPZUZ24 47.35 51 970 +0.11% LOP: 32
FSPLM24 508.82 5 088 +0.57% LOP: 329
FSPLU24 492.59 14 906 -1.28% LOP: 16
FSPLZ24 512.27 56 484 -3.17% LOP: 12
FSVEM24 0.0000 0.00%
FSVEU24 0.0000 0.00%
FSVEZ24 0.0000 0.00%
FTENM24 80.55 806 -8.00% LOP: 255
FTENU24 84.15 10 934 0.00% LOP: 164
FTENZ24 93.26 10 233 -3.86% LOP: 49
FTPEM24 3.95 384 848 +1.54% LOP: 882
FTPEU24 4.03 48 127 +1.39% LOP: 188
FTPEZ24 3.34 9 928 +9.22% LOP: 3
FTXTM24 78.15 7 937 +0.90% LOP: 46
FTXTU24 78.10 7 932 -0.38% LOP: 117
FUSDH25 4.04 222 618 -0.30% LOP: 9 453
FUSDM24 4.02 18 266 812 -0.36% LOP: 22 472
FUSDN24 4.04 4 040 +0.00% LOP: 1 011
FUSDQ24 4.04 84 884 -0.70% LOP: 167
FUSDU24 4.03 12 430 693 -0.48% LOP: 203 680
FUSDZ24 4.04 565 516 -0.31% LOP: 809
FW20 2482.00 2 585 237 960 +1.93% LOP: 79 879
FW20H2520 2529.00 3 289 160 +1.48% LOP: 240
FW20M2420 2490.00 1 452 660 992 +1.59% LOP: 29 587
FW20U2420 2482.00 1 126 088 192 +1.93% LOP: 49 784
FW20Z2420 2499.00 3 199 680 +1.38% LOP: 264
FW40M24 6480.00 19 845 460 +1.19% LOP: 579
FW40U24 6502.00 12 569 800 +0.92% LOP: 3 383
FW40Z24 6470.00 64 700 -1.22% LOP: 7
FXTBM24 72.20 135 898 +1.76% LOP: 308
FXTBU24 72.53 94 363 +1.23% LOP: 152
FXTBZ24 70.30 7 030 -4.08% LOP: 1