TFI: Inne Kurs Zmiana
ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) 15.04.2021 93.34 +0.77%
ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) 20.07.2020 69.48 +0.64%
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) 15.04.2021 78.83 +4.09%
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 15.04.2021 133.63 +0.03%
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 15.04.2021 140.20 +2.43%
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) w likwidacji 11.12.2020 62.25 0.00%
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (PLN) w likwidacji 18.10.2019 88.61 -1.33%
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (PLN) w likwidacji 18.10.2019 91.46 -0.13%
ALTUS Optymalnego Wzrostu (PLN) w likwidacji 01.03.2019 91.81 -1.17%
ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania (PLN) w likwidacji 01.03.2019 104.01 -1.22%
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 31.03.2021 115.79 -0.02%
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) 15.04.2021 104.72 -0.02%
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 15.04.2021 143.35 -0.08%
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 15.04.2021 120.16 +0.06%
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 15.04.2021 120.12 +0.47%
AXA Globalnej Makroalokacji E (AXA SFIO) 15.04.2021 121.65 +0.47%
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 15.04.2021 144.19 +0.38%
AXA Selective Equity (AXA FIO) 15.04.2021 309.87 +1.42%
AXA Selective Equity E (AXA FIO) 15.04.2021 351.31 +1.43%
AXA Selective Equity Z (AXA FIO) 15.04.2021 310.18 +1.43%
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 15.04.2021 203.54 +1.26%
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 02.09.2020 106.44 +0.69%
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 02.09.2020 106.73 -0.10%
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 15.04.2021 80.10 +3.00%
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 15.04.2021 100.98 +0.71%
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 15.04.2021 244.76 +0.24%
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 15.04.2021 124.36 +0.57%
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 15.04.2021 128.18 +2.05%
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 15.04.2021 103.36 +0.06%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 15.04.2021 168.77 +1.24%
mBank Multiasset (mBank FIO) 15.04.2021 98.81 +0.31%
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 15.04.2021 9.33 +0.11%
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 15.04.2021 10.03 +0.20%
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 15.04.2021 7.91 0.00%
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 15.04.2021 33.19 +0.21%
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 15.04.2021 151.17 +0.19%
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 15.04.2021 39.77 +0.33%
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 15.04.2021 174.58 +0.24%
NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) 15.04.2021 176.69 +0.63%
NN (L) Multi Factor (NN SFIO) 15.04.2021 162.80 -0.50%
NN (L) Multi Factor K (NN SFIO) 15.04.2021 166.97 -0.50%
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (EUR) (NN SFIO) 15.04.2021 104.09 +0.37%
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 15.04.2021 126.50 +0.36%
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K (NN SFIO) 15.04.2021 129.43 +0.36%
Novo Aktywnej Alokacji 16.04.2021 78.67 +1.08%
Open Finance Aktywnej Alokacji 27.02.2020 76.04 -2.31%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 14.04.2021 20.10 +0.70%
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 16.04.2021 13.24 0.00%
Opera Za 3 Grosze FIZ 31.03.2021 270.64 +1.15%
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 15.04.2021 9.45 -0.42%
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15.04.2021 11.67 0.00%
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 15.04.2021 14.05 +0.07%
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15.04.2021 5.94 +0.85%
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 15.04.2021 13.30 0.00%
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 15.04.2021 14.02 +0.07%
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 15.04.2021 192.86 +4.63%
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 15.04.2021 96.96 +0.13%
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 15.04.2021 201.08 +1.94%
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 15.04.2021 50.71 +0.28%
Quercus Global Balanced (Parasolowy SFIO) 15.04.2021 148.59 +0.29%
Quercus Gold (Parasolowy SFIO) 15.04.2021 61.41 +1.60%
Quercus Stabilny (Parasolowy SFIO) 15.04.2021 128.47 -0.05%
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 31.03.2021 149.00 -0.19%
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 31.03.2021 113.94 -0.09%
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 14.04.2021 98.41 +1.32%
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 15.04.2021 92.23 +0.53%
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 15.04.2021 164.58 +0.16%
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) w likwidacji 02.08.2019 89.61 +0.30%
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 15.04.2021 1190.57 +0.12%
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) w likwidacji 29.06.2020 109.13 -0.57%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 15.04.2021 141.91 +0.13%
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 15.04.2021 185.42 +0.07%
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 15.04.2021 43.26 +0.82%
Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 24.09.2020 65.90 -6.34%
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) 15.04.2021 104.31 +0.44%
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 15.04.2021 110.43 +4.24%
Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO) 15.04.2021 145.17 -0.13%
Superfund GoldFuture (PLN) (Superfund SFIO) 15.04.2021 661.20 -0.14%
Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) 15.04.2021 173.94 -0.01%
Superfund Trend Podstawowy (PLN) 15.04.2021 124.25 +0.84%