Komponenty WIG20dvp Kurs Zmiana
WIG20 1979.10 474 838 510 -0.44%