Komponenty WIG-media Kurs Zmiana
AGO (AGORA) 11.40 179 588 -0.18%
ATG (ATMGRUPA) 3.17 10 915 -0.94%
CPL (COMPERIA) 6.70 92 186 +2.29%
DIG (DIGITANET) 47.50 129 127 +0.85%
GPP (GRUPRACUJ) 65.50 200 553 -2.24%
IMS 4.37 12 373 -0.46%
KCI 0.870 28 295 -0.23%
KPL (KINOPOL) 15.25 98 215 -2.24%
LRQ (LARQ) 2.56 41 213 +4.07%
MZA (MUZA) 15.45 19 033 0.00%
PGM (PMPG) 3.60 1 729 -1.64%
WPL (WIRTUALNA) 120.40 206 918 -3.68%