Komponenty WIG-media Kurs Zmiana
AGO (AGORA) 5.70 66 675 -1.04%
ATG (ATMGRUPA) 3.19 34 106 -0.62%
CPL (COMPERIA) 8.70 20 758 0.00%
DIG (DIGITANET) 13.00 3 445 0.00%
GPP (GRUPRACUJ) 55.90 58 111 +1.08%
IMS 2.63 20 999 +1.54%
KCI 0.940 167 024 -3.89%
KPL (KINOPOL) 13.10 5 482 +0.77%
LRQ (LARQ) 1.24 8 069 -9.49%
MZA (MUZA) 7.50 3 800 0.00%
PGM (PMPG) 2.48 5 -2.36%
WPL (WIRTUALNA) 99.30 11 849 -0.70%