Komponenty WIG-media Kurs Zmiana
AGO (AGORA) 5.31 18 862 +1.53%
ATG (ATMGRUPA) 3.48 7 +1.16%
CPL (COMPERIA) 3.72 10 312 +0.54%
DIG (DIGITANET) 10.60 10 765 -0.47%
GPP (GRUPRACUJ) 50.00 60 222 +4.17%
IMS 2.74 23 812 0.00%
KCI 0.860 13 351 -1.15%
KPL (KINOPOL) 13.75 4 901 +2.23%
LRQ (LARQ) 1.265 6 848 -7.66%
MZA (MUZA) 5.80 20 718 0.00%
PGM (PMPG) 3.26 3 675 +1.87%
WPL (WIRTUALNA) 97.80 734 979 +1.87%