Komponenty GPWB-B3Y5Y Kurs Zmiana
DS0727 91.74 105 514 +0.54%
PS0527 95.60 22 181 -0.93%
PS0728 107.40 1 824 -0.06%
WS0428 90.40 3 168 -0.11%