Komponenty GPWB-B3Y5Y Kurs Zmiana
DS0726 90.11 1 081 -0.12%
DS0727 87.23 7 242 -0.43%
PS0527 92.49 29 042 -0.87%
PS1026 83.10 16 038 +0.36%