TFI: Akcji polskich Kurs Zmiana
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 14.04.2021 1720.99 -0.02%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 14.04.2021 1338.82 +1.37%
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 15.04.2021 167.38 +0.15%
ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) 20.07.2020 61.76 +0.31%
ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) 20.07.2020 68.36 +1.95%
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 15.04.2021 200.26 +0.10%
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 15.04.2021 123.25 -0.11%
ALTIUS Short (FIO Parasolowy) 15.04.2021 52.83 -0.55%
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) w likwidacji 01.03.2019 125.33 -0.69%
Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 29.06.2020 86.32 -0.01%
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 15.04.2021 207.66 -0.22%
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 15.04.2021 208.63 -0.02%
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 15.04.2021 524.76 -0.05%
AXA Akcji (AXA FIO) 15.04.2021 123.54 +0.21%
AXA Akcji E (AXA FIO) 15.04.2021 130.98 +0.22%
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 15.04.2021 153.29 -0.11%
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek E (AXA FIO) 15.04.2021 164.00 -0.12%
AXA Akcji Z (AXA FIO) 15.04.2021 123.52 +0.21%
AXA Makroalokacji E (AXA FIO) 15.04.2021 155.86 +0.46%
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 15.04.2021 149.49 +0.13%
AXA Selektywny Akcji Polskich E (AXA FIO) 15.04.2021 160.93 +0.12%
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 15.04.2021 121.67 +0.15%
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 15.04.2021 191.16 -0.16%
BNPP Akcji (BNPP FIO) 15.04.2021 167.00 +0.04%
BPS Akcji (BPS FIO) 15.04.2021 100.52 -0.06%
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) 15.04.2021 954.20 -0.24%
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) w likwidacji 30.12.2019 110.32 -0.84%
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) w likwidacji 30.12.2019 142.90 -1.07%
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 15.04.2021 159.42 +0.38%
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 15.04.2021 401.17 +0.26%
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 31.03.2021 1500.97 +5.88%
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 15.04.2021 188.68 -0.14%
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 15.04.2021 117.70 +0.14%
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 15.04.2021 107.86 +0.17%
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 15.04.2021 91.84 +0.22%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) 15.04.2021 132.93 +0.36%
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) 15.04.2021 124.06 +0.65%
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) 15.04.2021 219.01 +0.17%
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 15.04.2021 93.74 +0.24%
Investor Akcji (Investor FIO) 15.04.2021 423.20 +0.71%
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 15.04.2021 653.98 +0.59%
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 15.04.2021 227.10 +1.71%
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 15.04.2021 376.11 -0.04%
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. A 15.04.2021 149.58 +0.01%
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. B 15.04.2021 130.80 +0.01%
Ipopema m-INDEKS FIO kat. A 15.04.2021 172.42 -0.10%
Ipopema m-INDEKS FIO kat. B 15.04.2021 157.52 -0.10%
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. A 15.04.2021 72.79 -0.42%
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. B 15.04.2021 67.17 -0.43%
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) 15.04.2021 113.76 +0.19%
Metlife Akcji (Krajowy FIO) 15.04.2021 17.96 +0.11%
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 15.04.2021 12.74 +0.16%
Metlife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 15.04.2021 7.23 -0.14%
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 15.04.2021 10.08 -0.20%
Millennium Akcji (Millennium FIO) 15.04.2021 206.89 +0.29%
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 15.04.2021 118.24 +0.25%
NN Akcji (NN FIO) 15.04.2021 342.56 -0.04%
NN Akcji K (NN FIO) 15.04.2021 361.10 -0.04%
NN FIO Akcji 2 15.04.2021 361.71 +0.02%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO K 15.04.2021 362.13 +0.02%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 15.04.2021 171.57 -0.05%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K (NN FIO) 15.04.2021 180.88 -0.06%
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 15.04.2021 256.37 -0.06%
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 15.04.2021 120.90 +0.26%
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) 15.04.2021 135.82 -0.21%
Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) 15.04.2021 104.54 +0.13%
Novo Akcji (Novo FIO) 16.04.2021 132.25 +0.54%
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 16.04.2021 103.04 +0.64%
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 27.02.2020 89.38 -3.70%
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 16.12.2020 144.25 +0.20%
Optimum Akcji (Optimum FIO) 15.04.2021 7.55 +0.40%
Pekao Akcji Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 15.04.2021 14.04 -0.50%
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 15.04.2021 22.36 0.00%
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 15.04.2021 25.33 0.00%
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 15.04.2021 11.97 -0.25%
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 15.04.2021 13.59 +1.27%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 15.04.2021 283.82 -0.18%
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 15.04.2021 86.75 +0.01%
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 15.04.2021 94.02 +0.26%
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 15.04.2021 77.23 +0.32%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 15.04.2021 48.26 -0.02%
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) 15.04.2021 60.05 +0.17%
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 15.04.2021 246.45 -0.26%
Quercus lev (Parasolowy SFIO) 15.04.2021 47.28 +0.79%
Quercus short (Parasolowy SFIO) 15.04.2021 61.70 -0.42%
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 15.04.2021 288.73 +0.06%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 15.04.2021 62.77 -0.06%
Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany 03.04.2020 404.18 -99.97%
Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 15.04.2021 181.20 +0.04%
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) w likwidacji 02.08.2019 93.20 +0.05%
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 15.04.2021 70.06 +0.24%
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 15.04.2021 36.31 +0.22%
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 15.04.2021 1593.72 +0.22%
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 15.04.2021 971.19 +0.35%
Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO) 15.04.2021 312.64 +0.29%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 15.04.2021 193.98 +0.60%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 15.04.2021 179.17 -0.31%
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 15.04.2021 122.20 +0.85%
Superfund Akcji (PLN) (Superfund SFIO) 15.04.2021 556.57 +0.83%
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 15.04.2021 146.41 +0.97%
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 15.04.2021 107.82 +0.64%