TFI: Akcji polskich Kurs Zmiana
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 29.06.2022 1488.81 +0.53%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 29.06.2022 1232.40 +3.02%
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 30.06.2022 145.62 -1.67%
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 30.06.2022 145.03 -1.63%
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 30.06.2022 100.87 -1.56%
ALTIUS Short (FIO Parasolowy) w likwidacji 24.02.2022 17.61 +15.86%
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 30.06.2022 163.74 -1.79%
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 30.06.2022 163.44 -1.38%
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 30.06.2022 456.65 -1.79%
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 30.06.2022 108.12 -1.68%
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 30.06.2022 183.54 -0.84%
BNPP Akcji (BNPP FIO) 30.06.2022 152.93 -1.54%
BPS Akcji (BPS FIO) 30.06.2022 98.56 -1.37%
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) w likwidacji 21.09.2021 1032.81 +0.12%
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 30.06.2022 143.06 -1.81%
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 30.06.2022 301.69 -1.79%
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 30.06.2022 1105.85 -0.60%
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 30.06.2022 121.69 -0.91%
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 11.02.2022 123.05 -0.40%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) 30.06.2022 112.77 -1.35%
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) 30.06.2022 105.87 -1.81%
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) 30.06.2022 194.05 -1.84%
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 30.06.2022 81.21 -2.09%
Investor Akcji (Investor FIO) 30.06.2022 280.95 -1.42%
Investor Akcji I (Investor FIO) 30.06.2022 131.43 -1.42%
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) 30.06.2022 564.91 -1.82%
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu kat. I 30.06.2022 670.83 -1.82%
Investor Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 30.06.2022 298.00 -1.48%
Investor Investor Top Małych i Średnich Spółek kat. I 30.06.2022 355.05 -1.47%
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 30.06.2022 146.61 -1.67%
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. A 30.06.2022 134.05 -2.01%
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. B 30.06.2022 117.29 -2.01%
Ipopema m-INDEKS FIO kat. A 30.06.2022 157.59 -2.17%
Ipopema m-INDEKS FIO kat. B 30.06.2022 143.47 -2.17%
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. A 30.06.2022 76.93 +1.92%
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. B 30.06.2022 70.98 +1.91%
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) 30.06.2022 92.19 -0.99%
Metlife Akcji (Krajowy FIO) 30.06.2022 16.02 -2.08%
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 30.06.2022 11.10 -1.16%
Metlife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 30.06.2022 6.65 -1.77%
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 30.06.2022 9.27 -1.70%
Millennium Akcji (Millennium FIO) 30.06.2022 179.05 -1.57%
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 30.06.2022 100.12 -1.38%
NN (L) Indeks Surowców K (NN SFIO) 30.06.2022 238.88 -4.02%
NN Akcji (NN FIO) 30.06.2022 309.47 -1.88%
NN Akcji K (NN FIO) 30.06.2022 327.27 -1.85%
NN FIO Akcji 2 30.06.2022 317.27 -2.20%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO K 30.06.2022 318.04 -2.20%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 30.06.2022 149.01 -1.83%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K (NN FIO) 30.06.2022 157.45 -1.83%
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 30.06.2022 247.59 -1.55%
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) 30.06.2022 128.72 -2.08%
Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) 30.06.2022 83.03 +0.23%
Novo Akcji (Novo FIO) 01.07.2022 107.25 +1.13%
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 01.07.2022 99.83 +0.31%
Optimum Akcji (Optimum FIO) 30.06.2022 6.03 -0.33%
Pekao Akcji Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 30.06.2022 12.17 -1.93%
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 07.04.2022 22.67 -1.00%
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 30.06.2022 21.41 -1.88%
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 03.03.2022 11.34 -0.09%
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 30.06.2022 11.10 -0.89%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 30.06.2022 255.70 -1.62%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek E (Parasolowy FIO) 30.06.2022 294.88 -1.61%
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 30.06.2022 78.39 -1.90%
PKO Akcji Plus E (Parasolowy FIO) 30.06.2022 96.88 -1.90%
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 30.06.2022 81.61 -2.04%
PKO Akcji Rynku Polskiego E (Parasolowy FIO) 30.06.2022 81.88 -2.03%
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 30.06.2022 62.67 -1.62%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 30.06.2022 41.22 -1.46%
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) 30.06.2022 52.26 -1.56%
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 30.06.2022 210.91 -1.66%
Quercus lev (Parasolowy SFIO) 30.06.2022 29.71 -3.79%
Quercus short (Parasolowy SFIO) 30.06.2022 67.30 +1.82%
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 30.06.2022 274.39 -1.70%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 30.06.2022 45.25 -1.50%
Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 30.06.2022 110.04 -0.31%
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 30.06.2022 65.91 -1.55%
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 30.06.2022 31.97 -1.96%
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 30.06.2022 1413.77 -1.95%
Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) 30.06.2022 758.96 -1.72%
Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO) 30.06.2022 250.73 -1.56%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 30.06.2022 161.95 +0.21%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 30.06.2022 132.96 -1.66%
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 30.06.2022 85.17 -1.79%
UNIQA Akcji (UNIQA FIO) 30.06.2022 110.90 -1.61%
UNIQA Akcji E (UNIQA FIO) 30.06.2022 118.56 -1.55%
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) 30.06.2022 142.19 -1.96%
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek E (UNIQA FIO) 30.06.2022 152.70 -1.96%
UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) 30.06.2022 82.62 -3.50%
UNIQA Akcji Z (UNIQA FIO) 30.06.2022 110.74 -1.61%
UNIQA Makroalokacji E (UNIQA FIO) 30.06.2022 142.37 -0.77%
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) 30.06.2022 140.75 -1.44%
UNIQA Selektywny Akcji Polskich E (UNIQA FIO) 30.06.2022 153.42 -1.38%