Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu kat. I 865.51-5.98(-0.69%)

Zmiana % Data odn.
Zmiana 7d (+3.73%) 31.05.2023
Zmiana 1m (+6.76%) 05.05.2023
Zmiana 3m (+12.20%) 07.03.2023
Zmiana 12m (+19.43%) 07.06.2022