PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) 8.85-0.05(-0.56%)

Zmiana % Data odn.
Zmiana 7d (-1.34%) 29.07.2022
Zmiana 1m (+3.51%) 05.07.2022
Zmiana 3m (-0.45%) 05.05.2022
Zmiana 12m (-11.32%) 05.08.2021