PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 10.26-0.07(-0.68%)

Zmiana % Data odn.
Zmiana 7d (-1.16%) 29.07.2022
Zmiana 1m (+4.59%) 05.07.2022
Zmiana 3m (+0.49%) 05.05.2022
Zmiana 12m (-14.85%) 05.08.2021