PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 10.29-0.06(-0.58%)

Zmiana % Data odn.
Zmiana 7d (-1.06%) 29.07.2022
Zmiana 1m (+4.79%) 05.07.2022
Zmiana 3m (+0.49%) 05.05.2022
Zmiana 12m (-14.75%) 05.08.2021