PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 10.40-0.07(-0.67%)

Zmiana % Data odn.
Zmiana 7d (-1.14%) 29.07.2022
Zmiana 1m (+4.84%) 05.07.2022
Zmiana 3m (+0.48%) 05.05.2022
Zmiana 12m (-14.61%) 05.08.2021