PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 10.44-0.03(-0.29%)

Zmiana % Data odn.
Zmiana 7d (+1.75%) 28.07.2022
Zmiana 1m (+3.88%) 04.07.2022
Zmiana 3m (-0.38%) 04.05.2022
Zmiana 12m (-14.00%) 04.08.2021