PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 10.20-0.01(-0.10%)

Zmiana % Data odn.
Zmiana 7d (+1.49%) 28.07.2022
Zmiana 1m (+3.87%) 04.07.2022
Zmiana 3m (+0.69%) 04.05.2022
Zmiana 12m (-13.19%) 04.08.2021