PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 10.18-0.01(-0.10%)

Zmiana % Data odn.
Zmiana 7d (+1.50%) 28.07.2022
Zmiana 1m (+3.77%) 04.07.2022
Zmiana 3m (+0.69%) 04.05.2022
Zmiana 12m (-13.14%) 04.08.2021