PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 9.92+0.01(+0.10%)

Zmiana % Data odn.
Zmiana 7d (+1.33%) 28.07.2022
Zmiana 1m (+3.87%) 04.07.2022
Zmiana 3m (+2.06%) 04.05.2022
Zmiana 12m (-12.21%) 04.08.2021