PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 9.64-0.02(-0.21%)

Zmiana % Data odn.
Zmiana 7d (-0.31%) 29.07.2022
Zmiana 1m (+4.44%) 05.07.2022
Zmiana 3m (+3.54%) 05.05.2022
Zmiana 12m (-11.32%) 05.08.2021