OW20E211600 0.000.00(0.00%)

Otwarcie0.00
Min0.00
Max0.00