Komponenty GPWB-B5Y Kurs Zmiana
DS0432 71.25 374 202 -0.21%
DS1029 83.99 420 +0.53%
DS1030 72.00 1 440 +0.40%
PS0728 108.00 324 +1.69%
WS0428 87.40 19 403 +1.86%
WS0429 99.50 203 685 -0.50%