TFI: Zrównoważone Kurs Zmiana
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) 15.04.2021 105.07 +0.29%
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 15.04.2021 118.05 -0.52%
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 15.04.2021 126.39 +0.07%
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 15.04.2021 131.43 -0.11%
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 15.04.2021 100.73 -0.06%
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 31.03.2021 135.29 -0.04%
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 31.03.2021 109.88 +0.15%
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 15.04.2021 132.09 -0.02%
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 15.04.2021 223.82 +0.26%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 18.03.2021 457.14 +0.25%
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) 15.04.2021 368.18 +0.05%
ING Pakiet Dynamiczny (PLN) 15.04.2021 110.64 +0.24%
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 15.04.2021 851.52 +0.75%
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) kat. A 15.04.2021 145.66 +0.03%
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) kat. B 15.04.2021 131.84 +0.02%
Ipopema Portfel Polskich Funduszy kat. A (Ipopema SFIO) 15.04.2021 146.59 +0.16%
Ipopema Portfel Polskich Funduszy kat. B (Ipopema SFIO) 15.04.2021 143.03 +0.15%
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15.04.2021 17.49 +0.23%
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) (USD) 03.12.2020 4.54 +0.67%
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 12.04.2021 116.42 -0.04%
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 15.04.2021 22.04 +0.05%
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 15.04.2021 100.38 +0.04%
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 15.04.2021 26.41 +0.19%
NN Perspektywa 2020 (PLN) 15.04.2021 135.53 +0.07%
NN Perspektywa 2025 (PLN) 15.04.2021 143.62 +0.13%
NN Perspektywa 2030 (PLN) 15.04.2021 144.98 +0.17%
NN Perspektywa 2035 (PLN) 15.04.2021 145.01 +0.19%
NN Perspektywa 2040 (PLN) 15.04.2021 143.96 +0.20%
NN Perspektywa 2045 (PLN) 15.04.2021 144.64 +0.21%
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 15.04.2021 113.90 +0.21%
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 15.04.2021 114.72 +0.23%
NN Zrównoważony (NN FIO) 15.04.2021 364.18 -0.02%
NN Zrównoważony K (NN FIO) 15.04.2021 383.67 -0.05%
Novo Zrównoważonego Wzrostu 16.04.2021 165.34 +0.61%
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 15.04.2021 9.31 0.00%
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15.04.2021 11.33 +0.09%
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15.04.2021 18.41 +0.22%
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15.04.2021 20.92 -0.05%
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15.04.2021 11.13 +0.09%
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15.04.2021 2.93 +0.34%
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 15.04.2021 13.12 +0.31%
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 15.04.2021 23.63 +0.47%
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15.04.2021 13.95 +0.43%
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15.04.2021 12.71 +0.24%
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 15.04.2021 127.06 +0.25%
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 15.04.2021 67.61 +0.45%
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 15.04.2021 17.79 +0.62%
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 15.04.2021 10.39 +0.10%
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 15.04.2021 10.16 +0.20%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 15.04.2021 12.54 +0.08%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 15.04.2021 13.35 +0.23%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 15.04.2021 13.12 +0.31%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 15.04.2021 14.51 +0.35%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 15.04.2021 14.36 +0.49%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 15.04.2021 10.26 +0.49%
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 15.04.2021 139.40 +0.12%
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 15.04.2021 72.25 +0.28%
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 15.04.2021 2.16 0.00%
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 15.04.2021 54.24 +0.22%
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 15.04.2021 991.34 +0.24%
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 15.04.2021 33.18 +0.30%
Skarbiec - Waga (Skarbiec FIO) 15.04.2021 293.88 +0.45%
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 15.04.2021 105.53 +3.66%
Superfund BLUE (PLN) (Superfund SFIO) 15.04.2021 480.66 +3.65%
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 15.04.2021 126.44 +3.78%
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 15.04.2021 201.51 +0.34%
Superfund GREEN (PLN) (Superfund SFIO) 15.04.2021 917.82 +0.33%
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 15.04.2021 241.44 +0.46%
Superfund Red (EUR) (Superfund SFIO) 15.04.2021 93.61 -0.21%
Superfund Red (PLN) (Superfund SFIO) 15.04.2021 426.36 -0.22%
Superfund Red (USD) (Superfund SFIO) 15.04.2021 112.16 -0.09%
Superfund Trend Plus kat. Internet (PLN) 15.04.2021 86.91 +0.82%
Superfund Trend Plus kat. PSI (EUR) 15.04.2021 19.06 +0.85%
Superfund Trend Plus kat. PSI (PLN) 15.04.2021 86.81 +0.82%
Superfund Trend Plus kat. Standard (EUR) 15.04.2021 18.77 +0.81%
Superfund Trend Plus kat. Standard (PLN) 15.04.2021 85.50 +0.83%
Superfund Trend Plus kat. Standard (USD) 15.04.2021 22.49 +0.94%